Âu du: Bavaria: Garmisch-Partenkirchen – Tống Mai,

Dec 15, 2015 (TM)

Hình ảnh của những ngày trong khu nghĩ mát Garmisch-Partenkirchen ở Bavaria.
Tống Mai

 

Garmisch-Partenkirchen – Baroque church of St. Martin and Library. Photo: TongMai
Garmisch-Partenkirchen – Half moon
Garmisch-Partenkirchen – Half moon
Garmisch-Partenkirchen – Zum Wildschutz restaurant
Garmisch-Partenkirchen – Baroque church of St. Martin
Garmish-Partenkirchen – Cabane
Garmisch-Partenkirchen – Thôn nữ Đức đi thăm bò buối sáng dưới chân núi Alpspitze. Photo: NDHoang

 

Garmisch-Partenkirchen – Zum Wildschutz restaurant.
Garmisch-Partenkirchen – Zum Wildschutz restaurant.
Garmisch-Partenkirchen – Zum Wildschutz restaurant.
Garmish-Partenkirchen – Nhà hàng Mohrenplatz Wirtshaus & Biergarten

Garmisch-Partenkirchen – St Martin church – Mai
Garmisch-Partenkirchen – Rental house.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *