Bình bát khất thực hôm nay – Tống Mai

March 29, 2017 (TM)

Hôm nay Mai nhận được kẹo mè xửng Huế chị Lan Anh làm gởi cho. Ni cô khất thực nhận được một bình bát đầy mè xửng. Cô có vui với những gì mình nhận được hôm nay không? Hiển nhiên, vừa vui vừa cảm động. Có bao giờ bình bát của cô được một món thiên đường như vậy đâu.

Tại sao có cái tên mè xửng tức cười chi lạ hỉ. Mè thì Mai hiểu là mè, nhưng sao lại “xửng”?

Tống Mai
March 29, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *