Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước

Dec 3, 2016 (TM)

Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước mây qua mây qua, chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa mây qua mây qua… Ôi, chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua, chìm dưới đất kia một người sống thiên thu, dưới thiên thu là một đóa thơm tho …

Thế rồi…bờ bến thiên thu nằm chìm dưới cơn mưa, dưới cơn mưa một người chết đêm qua, dưới đất kia hạt cát bao la.

Gởi một tâm hồn gần gủi vừa nằm xuống hóa thân một hạt cát bao la.

Tống Mai – Dec 3, 2016

 

mai-bxl-thu

 

Chìm Dưới Cơn Mưa
Trịnh Công Sơn
www.youtube.com/watch?v=VUPmIv0_m50

Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya
Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta
Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi
Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô

Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước
Mây qua mây qua môi em hồng nhạt
Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa
Mây qua mây qua môi em hồng vừa

Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
Chìm khuất trong ta một lời vu vơ
Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho

Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya
Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta
Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi
Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô

Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé
Năm xưa,năm xưa cũng vui hội hè
Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé
Năm nay, năm nay đã quên đường về

Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ
Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho
Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi
Chìm dưới đất kia hạt cát bao la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *