Chùa Hương: Ánh sáng ngoài hiên chẳng mới chẳng xưa đây bức họa – Tống Mai

May 23, 2016 (TM)

 

Ánh sáng ngoài hiên
Chẳng mới – chẳng xưa đây bức họa
Tiếng chân trước cửa không tơ, không trúc đó cung đàn

Không rõ ai là người viết nên những câu thơ đó trên tấm bảng nằm trước Thiên Nam Môn giới thiệu chùa Thiên Trù ở chùa Huơng. Tôi đem về trong đầu cho đến bây giờ .. ánh sáng ngòai hiên núi đẹp như tranh và tiếng chân không tơ không trúc nghe thanh tịnh lắm. Đường lên chùa Hương dù không thanh tịnh chút nào vì tôi đi đúng vào mùa trẩy hội tháng Ba nên huyên náo lắm, thế nhưng nhờ câu thơ dễ thương ấy và những con đò xuôi ngược thơ mộng trên giòng suối Yến đưa khách lên trẩy hội chùa cũng đủ vui lòng.

Bấy lâu, tôi cứ tưởng chùa Hương là một ngôi chùa do người xây nên, nhưng tôi lầm, đó là một góc nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành trong một động đá gọi là động Huơng Tích, mà từ đời chúa Trịnh Sâm được tôn là “Nam thiên đệ nhất động.”  Chùa Hương Tích, hay chùa Hương nằm trên ngọn Hương Son bên ven bờ sông Đáy, đường từ Hà Nội đến không xa, chỉ 60km nhưng phải đi thêm 1 tiếng đồng hồ bằng đò trên suối Yến xuyên qua thung lũng Yến Vĩ và từ đó làm nên điểm nên thơ.

Tống Mai
May 19, 2016

 

Tượng Quán Thế Âm trong chùa Hương
Tượng Quán Thế Âm trong chùa Hương
Trong Động Hương Tích. Photo: TốngMai
Trong Động Hương Tích. Photo: TốngMai
Chùa Hương trong Động Hương Tích. Photo: TốngMai
Chùa Hương trong Động Hương Tích. Photo: TốngMai
Bến Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMai
Bến Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMaiSuối Yến. Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Bậc cấp xuống động đá mòn nên rất trơn
Bậc cấp xuống động đá mòn nên rất trơn
Bậc cấp xuống động đá mòn nên rất trơnBậc cấp xuống chùa Hương. Photo: TongMai
Bậc cấp xuống động đá mòn nên rất trơnBậc cấp xuống chùa Hương. Photo: TongMai
Bậc cấp 120 bậc đến động Hương Tích. Photo: TongMai
Bậc cấp 120 bậc đến động Hương Tích. Photo: TongMai
Bậc cấp 120 bậc đến động Hương Tích. Photo: TongMaiBậc cấp 120 bậc đến động Hương Tích. Photo: TongMai
Bậc cấp 120 bậc đến động Hương Tích. Photo: TongMaiBậc cấp 120 bậc đến động Hương Tích. Photo: TongMai
Đường đến động Hương Tích. Photo: TongMai
Đường đến động Hương Tích. Photo: TongMai
Động Hương Tích. Photo: TốngMai
Động Hương Tích. Photo: TốngMai
Động Hương Tích. Photo: TốngMaiThiên Nam Môn. Photo: TongMai
Thiên Nam Môn. Photo: TongMai
Động Hương Tích. Photo: TốngMaiThiên Nam Môn. Photo: TongMaiChùa Thiên Trù. Photo: TốngMai
Chùa Thiên Trù. Photo: TốngMai
Động Hương Tích. Photo: TốngMaiThiên Nam Môn. Photo: TongMaiChùa Thiên Trù. Photo: TốngMaiChùa Thiên Trù. Photo: TốngMai
Chùa Thiên Trù. Photo: TốngMai
Tháp đá Chân Tịnh chùa Thiên Trù. Photo: TongMai
Tháp đá Chân Tịnh chùa Thiên Trù. Photo: TongMai
iTháp chuông chùa Thiên Trù
iTháp chuông chùa Thiên Trù
Thức ăn trong Hương Tích. Củ bình tinh, khoai từ và khoai gì đây?. Photo: TongMai
Thức ăn trong Hương Tích. Củ bình tinh, khoai từ và khoai gì đây?. Photo: TongMai
Bánh ngũ cốc củ mài
Bánh ngũ cốc củ mài
Những thứ ngộ nghĩnh tôi chưa thấy bao giờ
Những thứ ngộ nghĩnh tôi chưa thấy bao giờ

Mai 2016 - Vietnam - Chua Huong 2e

Mai 2016 - Vietnam - Chua Huong 2c

Mai 2016 - Vietnam - Chua Huong 2b

Mai 2016 - Vietnam - Chua Huong - mai

Mai 2016 - Vietnam - Chua Huong 1g

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *