Giao Thừa của tôi – Tống Mai

Jan 27, 2017 (TM)

Hôm nay tôi thay mẹ tôi cúng giao thừa, thuở sinh tiền, mẹ cúng giao thừa mỗi năm, nay không còn mẹ, tôi phải thức cúng một mình.  Cúi xuống để nghe tràn ngập nghìn trùng đại dương thiêng liêng đất trời, của mùi hương trầm và mùi ngan ngát của giọt nến cháy trong đêm lạnh. Quê hương của tôi ở đây, yên ổn và tỉnh lặng, giao thừa của tôi ở đây, ngay nơi này, nơi tôi có hình bóng Phật, hình bóng cha mẹ và chị tôi trong phòng thờ này, tôi không còn tìm đâu cho xa nữa.

Tống Mai
Virginia, Tết 2017

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *