Ta lặng dâng nàng, trời mây phảng phất nhuốm thời gian …

May 5, 2016 (TM)

Từ thuở mê thơ khi còn nhỏ đến thuộc lòng những bài thơ tôi thích, thì bài đầu tiên tôi thuộc là “Màu thời gian”, mà cái thanh thanh mềm dịu đối với một đứa bé âm hưởng như một lời hát ru nên những câu thơ đi dần vào tâm trí mà không biết. Hồi đó tôi chưa biết ý nghĩa của những câu trong đó … tại sao lại “ngàn xưa không lạnh nữa – Tần Phi“, và tại sao “tóc mây một món chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ phụng quân vương“… Đến khi lớn lên tôi mới hiểu ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi nói đến người cung phi Lý phu nhân của vua Hán Vũ Đế lúc sắp từ trần lấy khăn che không cho vua giáp mặt thấy nét tiều tụy của mình; và còn tóc mây một món chiếc dao vàng là huyền thoại nàng Dương Quí Phi cắt tóc dâng Đường Minh Hoàng khi bị vua giam riêng một nơi vì tính hay ghen.

Bài thơ nối tích xưa với tình cảm thanh tao dâng hiến của thi nhân thật bất hủ.

Tống Mai
May 5, 2016

 

Màu thời gian
Đoàn Phú Tứ

www.youtube.com/watch?v=IvndjVgcQKo

Màu thời gian tím ngát. Photo: PhPo
Màu thời gian tím ngát. Photo: PhPo

 

Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh
Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình

Ngàn xưa không lạnh nữa – Tần phi !
Ta lặng dâng nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian

Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh

Tóc mây một món chiếc dao vàng
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng

Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn vương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát

One thought on “Ta lặng dâng nàng, trời mây phảng phất nhuốm thời gian …

  1. COULEUR DU TEMPS – Ce petit poème est une simple méditation sur un thème littéraire ancien: une concubine royale, – les concubines royales favorites étaient d’ ordinaire bien plus belles et plus attachantes que les Reines en toute majesté, – à la veille de sa mort, ne se laissait pas voir par son Auguste époux, de crainte de lui léguer un souvernir affreux de son ancienne beauté; elle se contenta de lui faire, à distance, la pieuse offrande d’ une mèche de ses cheveux adorables, ils se quittèrent ainsi, et l’ image de la disparue resta à jamais intacte en sa splendeur dans la mémoire du survivant.

    Ici, le poète appelle sa belle disparue TẦN PHI – Tần et Phi étant diverses appellations titrées des concubines royales, et rappelant par leur sonorité, le concept de Poésie Pure.

    (Đoàn Phú Tứ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *