Tỉnh giấc phù sinh đơn chiếc quá, lòng ta buồn như cây ngô hề …

Nov 24, 2016 (TM)

Bốn phương chừ một chân mây trắng, mây trắng giăng sầu mấy lớp che.  Tỉnh giấc phù sinh đơn chiếc quá, lòng ta buồn như cây ngô hề. Rực rỡ gối chăn mà mộng vỡ, giang hồ đau một chuyến sinh ly.  Ngã nghiêng dốc cạn bầu khuynh đảo, cánh cửa thời gian khép ta đi.

Cánh cửa thời gian khép ta đi …

Tống Mai
Nov 24, 2016

 

tongmai-2016-autumn-night-behind-my-window

tongmai-2016-autumn-night-behind-my-window2

tongmai-2016-dc-autumn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *