Diều ơi diều bay xa – The Kite Runner – Người Đua Diều – Photos: Tống Mai

April 24, 2017 (TM) Hình kite festival hôm qua ở DC. Anh đào chưa có nhưng DC đã nghẻn khách du lịch. Nhìn diều bay không khỏi nhớ đến phim “The Kite Runners.” của Khaled Hosseini. Lần đầu tiên tôi

Read More Diều ơi diều bay xa – The Kite Runner – Người Đua Diều – Photos: Tống Mai

Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

April 6, 2016 (NH) Tôi viết bài này không để quảng cáo sách cho anh Trần Trung Đạo mà chỉ để nói về một người được sự thuơng mến của rất nhiều đồng huơng, xa hay gần, quen hay lạ.

Read More Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

April 6, 2016 (NH) “If you are the best man, then transform violence into the heart of oneness-love.” Đọc hai câu cuối này trong bài thơ của Sri Chinmoy, tôi có thể nối nó với message của Thich Nhất Hạnh

Read More Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Tôi đứng trên đồi mây trổ bông – Phạm Công Thiện

April 6, 2016 (TM) Hôm nay một người em của tôi cho nghe lại bài hát “Tôi đứng trên đồi mây trổ bông” của Lê Uyên Phương phổ bài thơ số VIII trong tập thơ Ngày Sanh Của Rắn của

Read More Tôi đứng trên đồi mây trổ bông – Phạm Công Thiện