Chùa Hương: Ánh sáng ngoài hiên chẳng mới chẳng xưa đây bức họa – Tống Mai

May 23, 2016 (TM)   Ánh sáng ngoài hiên Chẳng mới – chẳng xưa đây bức họa Tiếng chân trước cửa không tơ, không trúc đó cung đàn Không rõ ai là người viết nên những câu thơ đó trên

Read More Chùa Hương: Ánh sáng ngoài hiên chẳng mới chẳng xưa đây bức họa – Tống Mai

Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua … – Video: Nguyên Huệ

May 21, 2016 (TM) Thế rồi, cuối cùng bạn tôi cũng thực hiện được video này cho tôi. Thương bài hát, tôi đã chờ đợi rất lâu mới ghi được những hình ảnh có ý nghĩa để lồng vào. Tôi

Read More Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua … – Video: Nguyên Huệ

Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

May 20, 2016 (TM) Phỏng từ hai câu thơ cuối của Hoài Khanh trong bài “Ngồi Lại Bên Cầu”,  Đăng Khánh viết bài “Mắt Em Vương Giọt Sầu” và chấm dứt bằng câu Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết

Read More Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

Hà Giang: Họ có một đất trời làm của riêng và họ sống thanh bình trong đó – Tống Mai

Aug 1, 2017 (TM) Hơn một năm trôi qua nhưng mỗi lần nhìn lại tấm hình tôi chụp đứa bé gái ở Hà Giang năm ngoái, đứa bé có khuôn mặt tủi thân và màu da của một con giun

Read More Hà Giang: Họ có một đất trời làm của riêng và họ sống thanh bình trong đó – Tống Mai