Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps au coeur un amour sans espoir? – La porte étroite

July 28, 2016 (TM)   – “Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps au coeur un amour sans espoir? – Oui, Juliette. – Et que la vie peut souffler dessus jour après jour sans l’éteindre?…” Le soir montait comme

Read More Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps au coeur un amour sans espoir? – La porte étroite

C’etait un lundi et ils marchaient sur une corde vers le soleil – La Voleuse de livre – Marcus Zusak

July 11, 2016 (TM) (Pour mon ami)   La Météo : Mi-Mai    Liesel ouvrit simultanément la bouch et la porte. Au foot, rue Himmel, son équipe âilé crasé celle de Rudy par 6 à 1 et elle fit irruption

Read More C’etait un lundi et ils marchaient sur une corde vers le soleil – La Voleuse de livre – Marcus Zusak

Ta còn để lại gì không? – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

July 13, 2016 (TM) Hôm nay, đọc bài viết về Vũ Hoàng Chương của Thích Nhất Hạnh hay quá, một người mà có cảm tưởng như có một liên hệ định mệnh nào với mình từ thuở xa xưa, Lang

Read More Ta còn để lại gì không? – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Om Mani Padme Hum – Tôi cũng có tiếng ve sầu và hồ sen Tịnh Tâm nơi tôi ở Washington DC – Tống Mai

July 8, 2016 (TM) “Trong một nơi cỗ xưa có sự giao hưởng giữa gió nước và đất trời, lấp lánh thủy tinh ánh mặt trời một ngày gió mát thì vùng đầm nước Anacostia khởi sinh từ trăm năm

Read More Om Mani Padme Hum – Tôi cũng có tiếng ve sầu và hồ sen Tịnh Tâm nơi tôi ở Washington DC – Tống Mai

Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả, mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em …

July 4, 2016 (TM) Nắng vàng nhuộm mặt sông hay mái tóc của sông làm nhớ quê nhà mà nơi đó nắng chiều có một màu vàng đặc biệt không tìm thấy nơi đâu. Có những buổi chiều vào rừng

Read More Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả, mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em …

Tịnh Tâm Khúc: Hồ Như – Video tưởng niệm anh Dũng

Jan 17, 2015 (TM) Pour celui qui part Pour celui qui reste Seule destination…. …cho anh Dũng Nguyên Huệ   Tịnh Tâm Khúc: Hồ Như Hoàng Quốc Bảo Video:  Nguyên Huệ http://www.youtube.com/watch?v=sgOuid30i9Q     Đôi lúc ta buồn hơn bến

Read More Tịnh Tâm Khúc: Hồ Như – Video tưởng niệm anh Dũng

Ý thức siêu thực – Tình yêu trong thơ Apollinaire hay là sự đồng nhất giữa Thơ và Tình – Phạm Công Thiện

July 3, 2016 (TM)   Ý thức siêu thực – Tình yêu trong thơ Apollinaire hay là sự đồng nhất giữa Thơ và Tình Phạm Công Thiện Tặng thi sĩ Ninh Chữ và xin cảm ơn một ngày ở Đà

Read More Ý thức siêu thực – Tình yêu trong thơ Apollinaire hay là sự đồng nhất giữa Thơ và Tình – Phạm Công Thiện

C’était un lundi et ils marchaient sur une corde vers le soleil – Hôm ấy là ngày thứ Hai, và họ đã đi trên một sợi dây thừng về phía mặt trời …

July 2, 2016 (TM)   Could you describe the day for me? www.youtube.com/TheBookThief – Coud you describe the day for me. What’s it like outside? – It’s cloudy. – No, no, make the words yours. If your eyes could speak,

Read More C’était un lundi et ils marchaient sur une corde vers le soleil – Hôm ấy là ngày thứ Hai, và họ đã đi trên một sợi dây thừng về phía mặt trời …