Alone … between the sky and sea – Video: Nguyên Huệ

Sept 28, 2017 (TM)

Một mình giữa trời và biển.  Một hòn đảo đang gọi tôi. Bỏ quên. Xa xăm lạc loài. Hoang vắng.  Quạnh hiu.  Một hòn đảo. Một hòn đảo trong mơ đang vẫy gọi.  Trong chiều tà.  Một mình.  Cuối ngày bình yên.  Che chở.  Thầm lặng câm nín.  Ảo giác tinh nguyên đơn độc.  Lặng lẽ cuối ngày.

Tôi phải đến đó.  Xa đám đông.  Để hòa trong im lặng.  Một mình nhìn số phận  để hiểu ra sao cuộc đời .

Tôi phải đến đó.  Để phiêu lưu với ngày mai.  Không nhìn lui.  Rồi trong khoảnh khắc ấy tôi sẽ biết.  Tại sao có chia xa. Khi tôi yêu em biết bao.

Ở đó.  Không quá khứ săn đuổi.  Không nước mắt.  Không ký ức.  Trống rỗng vô tận như biển cả.

Tôi sẽ đến đó.  Không tự hào thách đố.  Không yêu ghét ám ảnh.  Và trong khoảnh khắc đó tôi sẽ biết.  Làm sao cho em hay.  Rằng tôi yêu em biết bao.

Một mình giữa trời và biển.  Một hòn đảo với gọi.  Bỏ quên.  Một thế giới xa xăm.  Bỏ hoang.  Quạnh quẻ, lạc lõng.  Một hòn đảo.  Hòn đảo này.
Là hòn đảo của tôi … là em…

Là em
Là em

(Tống Mai dịch lời bản nhạc Alone của Nana Mouskouri)

 

Alone … between the sky and sea
Music: Yves Gilbert
Nana Mouskouri
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=10s7_X-iKG0

 

 

Alone between the sky and sea
An island
Reaching out to me
Neglected
A world apart rejected
Its wild shore
Deserted and unsought for
An island
An island
A vision calling me

An island in the setting sun
Alone
At peace when the day is done
Protected
It’s secrets undetected
Illusion
Untouched and in seclusion
An island
An island
At peace when day is done

I must go there
Without the crowds around me
There with silence to astound me
Alone to face my destiny
To understand what life might be

I must go there
To take my future chances
To turn away the backward glances
Then in that moment I will know
While we are apart
When still I love you so

Alone between the sky and sea
An island
Reaching out to me
Neglected
A world apart rejected
It’s wild shore
Deserted and unsought for
An island
This island
My island is you

I will be there
Without the past to hound me
There without the tears that bound me
Alone without my memories
As empty as the endless seas

I will be there
Without the pride that taunts me
Without the love and hate that haunts me
And in that moment I will know
The way to show
That still I love you so

Alone between the sky and sea
An island
Reaching out to me
Neglected
A world apart rejected
It’s wild shore
Deserted and unsought for
An island
This island
My island is you

Is you
Is you

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *