Ave Maria – O Mother, hear a suppliant child

Dec 24, 2016 (TM)

Ave Maria – Lời nguyện cầu an lành yên ngủ trong sự che chở của Đức Mẹ Maria, bài hát được cất lên mùa Giáng Sinh. Như một nghi lễ, dù không có đạo, nhưng tôi cũng sùng kính nghe trong đêm thánh vô cùng mỗi năm … Ave Maria! maiden mild! Listen to a maiden’s prayer! Thou canst hear though from the wild; Thou canst save amid despair. Safe may we sleep beneath thy care, though banish’d, outcast and reviled – O Mother, hear a suppliant child!

Tống Mai
Peace on earth !

 

Schubert’s Ave Maria

Robertino Loreti
www.youtube.com/watch?v=R_0LgSFhKZ4

Connie Francis
www.youtube.com/watch?v=TwWuIaxmjEE

Luciano Pavarotti
www.youtube.com/watch?v=sGr6B6Rp4PU

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *