Bài Ca Trên Núi và hình ảnh của chuyến đi Sa Pa – Nguyên Huệ

Feb 10, 2016 (TM)

 

Bài Ca Trên Núi
Sáng tác: Nguyễn Văn Thương
Lời: Tô Hoài
Ca sĩ: Trọng Tấn
Video: Nguyên Huệ
www.youtube.com/watch?v=iGy3FZ7qptE

mai-2015- bai ca tren nui

Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Rừng chiều có tiếng khèn ai đó
Khèn hát lên những lời mong chờ
Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau
Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *