Blowin’ in the Wind – How many ears must one man have, before he can hear people cry?

Oct 14, 2016 (TM)

 

Sáng nay thức dậy đọc tin Bob Dylan được giải Nobel Văn Chương –  một tin thật đẹp và bất ngờ, đẹp như  những lời thơ ca của ông.  Và quyết định trao giải văn chương cho một nhạc sĩ này của hội đồng Nobel tự nó cũng nên thơ biết bao.

Bài “Blowin’ in the Wind” của Dylan thời xưa muôn thuở vẫn nghe như một thánh ca của nhân quyền:   Biết bao con đường con người phải đi qua trước khi được gọi là người;  bồ câu trắng phải bay qua bao nhiêu đại dương trước khi được yên nghỉ trên cát;  núi sẽ tồn tại bao nhiêu năm trước khi tan ra biển … người phải có bao nhiêu tai mới nghe được tiếng khóc của nhân loại ….

Câu trả lời ở trong gió, bạn ơi, câu trả lời ở ngay trong gió.

Câu trả lời ở ngay trước mắt bạn đấy thôi.

Tống Mai
Virginia, Oct 14, 2016

 

Blowin’ in the Wind
Bob Dylan
www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA
www.youtube.com/watch?v=DFvkhzkS4bw

dylan

 

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind
Yes, and how many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind
Yes, and how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, and how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take ’till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *