Ý thức siêu thực – Tình yêu trong thơ Apollinaire hay là sự đồng nhất giữa Thơ và Tình – Phạm Công Thiện

July 3, 2016 (TM)   Ý thức siêu thực – Tình yêu trong thơ Apollinaire hay là sự đồng nhất giữa Thơ và Tình Phạm Công Thiện Tặng thi sĩ Ninh Chữ và xin cảm ơn một ngày ở Đà

Read More Ý thức siêu thực – Tình yêu trong thơ Apollinaire hay là sự đồng nhất giữa Thơ và Tình – Phạm Công Thiện

Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu

June 16, 2016 (TM)   Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu Thái Kim Lan Bài viết ngắn này chỉ là một phác thảo gợi ý về sự

Read More Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu

Diều ơi diều bay xa – The Kite Runner – Người Đua Diều – Photos: Tống Mai

April 24, 2017 (TM) Hình kite festival hôm qua ở DC. Anh đào chưa có nhưng DC đã nghẻn khách du lịch. Nhìn diều bay không khỏi nhớ đến phim “The Kite Runners.” của Khaled Hosseini. Lần đầu tiên tôi

Read More Diều ơi diều bay xa – The Kite Runner – Người Đua Diều – Photos: Tống Mai

Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

April 6, 2016 (NH) Tôi viết bài này không để quảng cáo sách cho anh Trần Trung Đạo mà chỉ để nói về một người được sự thuơng mến của rất nhiều đồng huơng, xa hay gần, quen hay lạ.

Read More Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc – Thơ Hoàng Cầm

Tuyết, trăng và bóng đêm hắt vào khung cửa đêm nay, ngay trên trang sách của bài Về Kinh Bắc. Tôi bỗng muốn chép xuống đây bài thơ này và về một nhà thơ đã ảnh hưởng mình biết bao.

Read More Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc – Thơ Hoàng Cầm

Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

Trong cuốn “The Tao of Physics” của Fritjof Capra mà Nguyễn Tường Bách dịch là “Đạo Của Vật Lý” có một chương nói về nhị nguyên trích dưới đây. Tri kiến về tính phân cực của mọi đối lập, rằng

Read More Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

Hoàng Quốc Bảo và “Khúc Vô Thanh” – Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Jan 9, 2016 (TM)   Đây đúng là những “âm thanh của đạo, âm thanh của tịch lặng được một nhà sư ghi xuống thành nhạc.” Trong đó có bài Quê Nhà thật xúc động: Nhà em bên sông nắng

Read More Hoàng Quốc Bảo và “Khúc Vô Thanh” – Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Ai Gìn Giữ Tâm Nguyên Sơ – Phan Tấn Hải

Jan 9, 2016 (TM) Một bài viết về Đức Đạt Lai Lạt Ma và về TÂM của Nguyên Giác (Phan Tấn Hải) ” …Nhưng chuyện trần gian đầy những đau đớn hàng ngày như thế, làm sao để có thể dìu

Read More Ai Gìn Giữ Tâm Nguyên Sơ – Phan Tấn Hải

Tạc Dạ Nhất Chi Mai – Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Jan 9, 2016 (TM) Bài viết dễ thương của Nguyên Giác Phan Tấn Hải (chủ bút của tờ Việt Báo của chị Nhã Ca) về một bài thơ bị bình luận mãi không nguôi từ thuở xưa đến bây giờ.

Read More Tạc Dạ Nhất Chi Mai – Nguyên Giác Phan Tấn Hải