Tôi còn đây, tôi hiện hữu, cho thế giới hiện hữu, cho em hiện hữu: Vòng tay nhận thức – Thích Nhất Hạnh

Mar 29, 2017 (TM)   Vòng tay nhận thức Thích Nhất Hạnh Thử hữu cố bỉ hữu Thử vô cố bỉ vô Chuông ngân một đêm dài không ngủ Hai bàn chân không, tì tay cửa sổ Tôi đợi vườn

Read More Tôi còn đây, tôi hiện hữu, cho thế giới hiện hữu, cho em hiện hữu: Vòng tay nhận thức – Thích Nhất Hạnh

Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu hỡi ngàn sao lấp lánh – Thích Nhất Hạnh

Mar 29, 2017 (TM)   Tiếng hát ca nhiệm mầu sáng nay Đã thoát ra từ khổ đau của ngàn muôn kiếp sống Ngàn đóa sen tinh khiết nhả hương Đã nẩy sinh nơi bùn lầy nước đọng Ta vẫn

Read More Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu hỡi ngàn sao lấp lánh – Thích Nhất Hạnh

Walk With Me – On The Road With Thich Nhat Hanh – Phim Hãy Đi Cùng Tôi – Hành trình cùng Thích Nhất Hạnh

Mar 29, 2017 (TM) “I knew early on that finding truth is not the same as finding happiness. You aspire to see the truth but once you have seen it, you can not avoid suffering, otherwise you have seen nothing

Read More Walk With Me – On The Road With Thich Nhat Hanh – Phim Hãy Đi Cùng Tôi – Hành trình cùng Thích Nhất Hạnh

Tuệ Sỹ – Những giá trị phổ quát của Bồ Tát Thành

Dec 12, 2016 (TM)     NHỮNG GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT CỦA BỒ TÁT THÀNH TUỆ SỸ   I. LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC Khi nhà triết học khám phá ra quy luật biện chứng, hình ảnh thế giới thay

Read More Tuệ Sỹ – Những giá trị phổ quát của Bồ Tát Thành

Trí tuệ tỉnh giác và sự bình an tâm hồn – Phùng Khánh Thích Nữ Trí Hải

Oct 8, 2016 (TM)   Dưới đây là một đoạn trích ra từ một bức thư của Thích Nữ Trí Hải (Phùng Khánh) viết cho học trò của mình, Quỳnh Chi, ngày 14 tháng Mười năm 1992. Cám ơn Quỳnh

Read More Trí tuệ tỉnh giác và sự bình an tâm hồn – Phùng Khánh Thích Nữ Trí Hải

Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh

Aug 16, 2016 (TM) (Nguồn: Làng Mai)   (Duy Lâu Lạc Vương Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 16, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Attadanda Sutta, Sutta-Nipàta 935-954   Phần 1: Hôm nay chúng ta học Kinh

Read More Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh

The Hermit and the Well – Ẩn Sĩ và Giếng Nước – Thích Nhất Hạnh

June 11, 2016 (TM)   Câu truyện của một đứa bé tìm thấy Phật trong tâm mình trong cuốn The Hermit and the Well của Thầy Thích Nhất Hạnh: Một cậu bé người Việt Nam leo lên đỉnh núi để

Read More The Hermit and the Well – Ẩn Sĩ và Giếng Nước – Thích Nhất Hạnh

Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát

June 2, 2016 (TM)   Xin cúi lạy, cúi lạy qui ngưỡng tôn kính trước ÐẤNG BAN CHO SỰ AN TOÀN, SỰ NƯƠNG NÁU, SỰ TRÚ ẨN, SỰ KHÔNG SỢ HÃI, trước ÐẤNG NHÌN THẤY TIẾNG KÊU CỦA TRẦN GIAN,

Read More Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát

Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

April 6, 2016 (NH) “If you are the best man, then transform violence into the heart of oneness-love.” Đọc hai câu cuối này trong bài thơ của Sri Chinmoy, tôi có thể nối nó với message của Thich Nhất Hạnh

Read More Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

Trong cuốn “The Tao of Physics” của Fritjof Capra mà Nguyễn Tường Bách dịch là “Đạo Của Vật Lý” có một chương nói về nhị nguyên trích dưới đây. Tri kiến về tính phân cực của mọi đối lập, rằng

Read More Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai – Thích Nhất Hạnh

Feb 2, 2016 (TM) Tôi trích bài thơ này của thầy Thích Nhất Hạnh để thay một lời chúc Tết hôm nay. Thầy trong bài là Đức Phật mà thầy Nhất Hạnh gọi là Bụt đó thôi …”Sáng nay chim

Read More Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai – Thích Nhất Hạnh