Chaconne – Composer: Rolf Løvland – Video: Nguyên Huệ

Sept 1, 2017 (TM)

“Chaconne” của Rolf Løvland âm hưởng từ “Chaconne” của J.S. Bach khi mang nặng dấu trầm và giai điệu lập đi lập lại rất đặc trưng cho một nỗi buồn, nhưng may quá, cái chất thơ của bản nhạc đã làm nhẹ đi sự bi ai.

Tống Mai

Chaconne
Composer: Rolf Løvland
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=foCgdxkQPvo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *