Earth, Sorrow, To Zucchabar và Hans Zimmer – Tống Mai

Dec 20, 2016 (TM)

 

Nếu nói đến người composer nào tôi theo dõi lâu nhất, có lẽ đó là nhạc sĩ ngươi Đức Hans Zimmer. Cho đến hôm nay, đã gần 16 năm sau, tôi vẫn nghe mãi những bản nhạc ông soạn cho phim Gladiator cùng tiếng hát của Lisa Gerrard, hai chất thơ đã làm nên những âm thanh bất tử. Hans Zimmer  viết nhạc cho hơn 150 phim, trong đó nổi tiếng nhất là cho The Gladiator, The Last Zamourai, Da Vinci Code, Dark Night, Lion King …

The Sorrow, To Zucchabar va Earth là những bi ca tăm tối và thăm thẳm. Cái tăm tối quyến đặc biệt nghe trong bóng tối loang dần của hoàng hôn thì đó là những âm thanh rất đẹp, để lại hình dáng của màu tĩnh lặng.

Tống Mai
Virginia, Dec 19, 2016

 

 

To Zucchabar
Composer: Hans Zimmer
www.youtube.com/watch?v=SOGoKvOgJVk

Earth
Composer: Hans Zimmer
www.youtube.com/watch?v=6AMnOFmwMSs

Luciano Pavarotti (Il Gladiatore)
www.youtube.com/watch?v=NF2jEhB-BBI

Sorrow
Composer: Hans Zimmer
Vocal: Lisa Gerrard
www.youtube.com/watch?v=tMLeNe9vUcM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *