Em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc …

June 21, 2016 (TM)

Cánh rừng sau nhà tôi chiều nay có ráng đỏ màu của máu, bỗng nhiên làm liên tưởng đến một cánh rừng vùng vẫy tà dương trong bài thơ của Huy Tưởng mà Lê Uyên Phương phổ nhạc … trong đó có người con gái có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc.

Tống Mai
June 21, 2016

 

MÁU BIẾC XANH VÀ NGỰC TỐI
Nhạc: Lê Uyên Phương
Thơ: Huy Tưởng

www.nhaccuatui.com/bai-hat/mau-xanh-biec-va-nguc-toi-le-uyen-phuong

 

Ru cánh rừng vùng vẫy tà dương
Ru cánh rừng vùng vẫy tà dương

 

Đá rừng tà dương…
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ!
Trườn cánh chim,
trườn cánh chim
Ôi còn mải miết chiều phai

Mải miết chiều phai,
em có hai bàn tay
đầm đìa hối tiếc.
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn, dĩ vãng quỳ dưới trăng ngàn.
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn,
không đậy kín hồn
lòng đẹp dã man

Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Từ hình tôi trong ngực tối
Đợi chờ gì ngoài nguyệt lạnh
Từ hình tôi trong ngực tối
Đợi chờ gì ngoài nguyệt lạnh

Ru trăng,
ru máu,
ru cánh rừng vùng vẫy tà dương!
Hỡi em còn chờ gì?
Hỡi em còn chờ gì?

Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
… Ôi! đời đời nhức nhối yêu nhau…

NGƯỜI YÊU
Huy Tưởng

1.
Đá rựng tà dương
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Trườn cánh chim
Ôi còn mãi miết chiều phai

Mãi miết chiều phai em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man.

2.
Tử hình tôi trong ngực tối
Chờ đợi gì ngoài nguyệt lạnh
Nhân loại còn ai
Kẻ lãng mạn cuối cùng cô xiết đá xanh
Rũ trăng
Rũ máu
Rũ cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hỡi em
Còn đợi chờ gì bóng người ngực tối
Loáng ngời khuya
Đẫm suốt hư không
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Ôi đời đời nhức nhối yêu nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *