Em có thể tìm thấy nó trên một nhánh cỏ – Nguyên Huệ

July 15, 2016 (TM)

Bạn tôi thích tìm những sự vật nhỏ nhoi để làm đề tài cho những tấm ảnh của mình.
Một lá cỏ, một cọng lau, một bông hoa bé tí, hay một chiếc lá rơi xuất hiện thường xuyên trên những tấm hình đơn sơ lặng lẽ  ngậm những câu thơ Haiku.
Tại sao ? Tôi ít hiểu điều đó, tôi chỉ mơ hồ một sự đìu hiu đượm buồn khao khát đến sự sống và tình yêu thương.

Những nhỏ nhoi ấy, những rơi rụng ấy còn có mảnh lực bình yên cô đọng của một Haiku để làm êm lòng mà ta không thể tìm được trong một trường ca. Nếu thật sự thấy được ý nghĩa của đời sống hàng ngày qua những khoảnh khắc nhỏ nhoi thì đó quả là một hạnh phúc.

Tống Mai

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo:  PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *