Even now … each night , I remember

July 11, 2016 (TM)

 

 

Even Now
Music: Barry Manilow
Vocal: Nana Mouskouri
www.youtube.com/EvenNow Nana Mouskouri

Phpo-chapeau-2c p

Moon in the sky softly creeping
Over the time from above
And I lie awake hardly sleeping
So lonely for only your love

Even now, each night, I remember
Days of summer when blossoms filled each bough
In the cold, gray days of December
My darling, I miss you even now

When will I see you again?
Come to my arms where you belong
My world will be empty till then
For you are the words to my song

Even now, each night, I remember
Days of summer when blossoms filled each bough
In the cold, gray days of December
My darling, I miss you even now

2 thoughts on “Even now … each night , I remember

 1. Mỗi âm thanh lọt vào tai tôi
  Đều hóa thành lời nói.
  Ô kìa, đúng là tiếng nói
  Của một người bạn chân tình!
  Thế nhưng lạ thật,
  Chẳng có một tiếng động nào cất lời với tôi

 2. Với tất cả trái tim đẩm nước mắt, con xin gởi đến ơn trên lời cầu nguyên cho bạn con đang nằm bệnh nơi xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *