Hai ngàn hoa hồng cho ngày Father’s Day ở Vietnam Veterans Memorial – Tống Mai

June 19, 2016 (TM)

 

Hôm nay ngày Father’s Day ở Mỹ. Hai ngàn đóa hoa hồng được đặt ở đài Đài Tưởng Niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington DC cho những người cha đã tử trận hay mất tích tại chiến trường Việt Nam. Hoa màu đỏ cho những người tử trận ở Việt Nam, hoa vàng cho những người mất tích và trắng cho những người lính ra đi ở Mỹ sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam. Buổi sáng hoa được cắm ở chân bức tường đen, buổi chiều hoa rủ xuống tựa vào nhau như hình ảnh của một “Brothers in Arms”. Hôm nay cũng là ngày rằm nên trăng tròn. Hơn chín giờ đêm nhưng bức tường vẫn đầy đặc người. Họ đi trong im lặng.

Trăng lên một bên trời và phía bên kia ánh hoàng hôn vẫn còn nán lại.

Tống Mai
Father’s Day
Virginia, June 19, 2016

Photo: TongMai
Photo: TongMai

 

Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
A Vietnamese boy.  Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai

 

Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai

Mai 2016 - DC walk - VN Memorial 1h p

Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Photo: TongMai
Brothers in Arms.  Photo: TongMai
Photo: TongMai
Full moon.  Photo: TongMai
Photo: TongMai
Sunset on Constitution Ave.  Photo: TongMai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *