La Nuit – O Night (Les Choristes)

June 10, 2016 (TM)

Một đoạn cảm động trong phim Les Choristes (The Chorus) và một bản nhạc thật đep. Có những cuốn phim rất hay đã để lại trong đầu những cảnh khó quên, và đây là một trong những cảnh khó quên đó trong Les Choristes.

Clément Matthieu là một ông giáo dạy nhạc thất chí, tuổi xế chiều được phó cho một chân giám thị trong một ngôi trường nội trú hẻo lánh một vùng quê xa xôi nước Pháp, Fond de l’Etang.  Học sinh của ông là những trẻ mồ côi mất cha mẹ trong thế chiến thứ Hai, hay hầu hết bị cha mẹ bỏ rơi. Chúng sống trong kỷ luật sắt, nhà tù của trường dưới sự giám sát tàn nhẫn không gớm tay của hiệu trưởng và giám thị nên chúng càng ngổ ngáo hổn loạn.  Khi Mattieu đảm nhiệm chức vụ giám thị thì đã dùng tâm lành của mình đế cảm hóa học trò,  dùng âm nhạc để làm mềm những tâm hồn lạc loài sống bơ vơ trong đáy ao đó.

Tống Mai

 

Rameau’s La Nuit (from Les Choristes)
www.youtube.com/watch?v=ktAmHBx3Lc0

O nuit, ô laisse encore à la terre Le calme enchantement de ton mystère - Photo: PhPo
O nuit, ô laisse encore à la terre
Le calme enchantement de ton mystère – Photo: PhPo

 

O nuit, viens apporter à la terre
Le calme enchantement de ton mystère
L’ombre qui t’escorte est si douce
Si doux est le concert de tes voix chantant l’espérance
Si grand est ton pouvoir transformant tout en rêve heureux

O nuit, ô laisse encore à la terre
Le calme enchantement de ton mystère
L’ombre qui t’escorte est si douce
Est-il une beauté aussi belle que le rêve ?
Est-il de vérité plus douce que l’espérance ?

***

O Night, bring to the earth
The enchanting calm of your mystery
The shadow which follows you is so sweet
It is such a sweet concert
Your voices chanting hope
Your power is so great
Transforming all into a dream

O Night, O leave still to the earth
The enchanting calm of your mystery
The shadow which follows you is so sweet
Is there anything more beautiful than a dream?
Is there any truth sweeter than hope?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *