Nhiều khi tôi như đi mãi không về … xa vắng … âm thầm… bơ vơ…

April 27, 2016 (TM)

Gởi những người tha hương.
Ngày tôi vào trại tị nạn Thái Lan 35 năm trước, tôi đã viết lên vách tre chỗ ngủ của mình trong ngôi lều mình ở trong trại … Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home.  Ba mươi lăm năm sau bài hát vẫn còn động lòng và ký ức u buồn đó vẫn chưa hề thời gian phủ lấp.

Nhiều khi tôi như một đứa bé không mẹ
Xa vắng… âm thầm… bơ vơ…
Nhiều khi tôi như đi mãi không về
Xa vắng… âm thầm… bơ vơ…
Nhiều khi tôi như sợi lông trắng bay trên trời
Xa vắng… âm thầm… bơ vơ…

Tống Mai
Virginia, April 27, 2016

 

Sometimes I Feel Like a Motherless Child
www.youtube.com/watch?v=LNEIBYnWrKw

mai-sometimes-i-feel-like-a-motherless-child1

 

Sometimes I feel like a motherless child
A long way from home
Sometimes I feel like I’m almost gone
A long way from home
Sometimes I wish I could fly
Like a bird up in the sky
Closer to my home
Sometimes I feel like freedom is near
Sometimes I feel like freedom is here
Sometimes I feel like freedom is so near
But we’re so far from home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *