Nhìn lại bên kia bờ vắng như không … – Photos: Tống Mai

Jan 16, 2016 (TM)

Tuyết trên bờ sông St Laurent phủ trên nước và lau lách … nhìn qua sông rộng, nhìn lại nhân gian còn bé teo teo…

Tống Mai
Montréal –  Jan 15, 2016

 

LÊN NON QUẢY MỘNG
Hoàng Quốc Bảo
www.youtube.com/watch?v=cy1QKUlf7S4

Giắt tóc lên non, nhìn con vượn trèo,
nhìn qua sông rộng, nhìn tới chân đèo,
nhìn lại nhân gian còn bé teo teo…

Khoác áo lên non, tìm giọt chuông vàng.
Ngày thiên thu lại vừa đóa hoa tàn.
Vài trang thư rụng, xuống đời mang mang…

Vứt dép theo trăng, nhìn sương nguyệt nằm
nhìn thấu cội nguồn… Lội qua suối mộng,
nhạt dấu chân mình,
nhìn lại bên kia bờ vắng như không…

Vớt cánh rong trôi, Thiền sư ngậm ngùi
mở vuông túi vải, thả ngát tháng ngày…
tiền thân thơ dại…
Đường vời quê xa, lòng những mây bay…

 

Mai 2016 - Montreal snow2f pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2g pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2e pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2i pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2d pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2c pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2m p[

 

Mai 2016 - Montreal snow2la pp

 

 

Mai 2016 - Montreal snow2a pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2 pp

 

Mai 2016 - Montreal snow pp

 

Mai 2016 - Montreal snow2b pp

Mai 2016 - Montreal snow 2j p

Mai 2016 - Montreal snow 2b p

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *