Nothing comes from violence and nothing ever could … – Tống Mai

Oct 3, 2017 (TM)

Nếu máu chảy khi thịt da và vũ khí hòa một
Rồi khô đi trong ánh mặt trời chiều
Ngày mai mưa sẽ rửa sạch vết nhơ
Nhưng liệu có rửa được lương tâm

Nhắc cho ta
Rằng bạo lực không giải quyết được gì
Hởi những kẻ sinh ra dưới ngôi sao cuồng nộ
Xin đừng quên chúng ta rất mong manh

Mưa tiếp tục rơi
Như nước mắt của sao trời
Ôi, nước mắt của sao trời
Rơi và rơi
Như nhắn nhủ sự mong manh của con người
Như nhắn nhủ sự mong manh của con người

Tôi dùng Fragile để ru ngủ mình khi album “Nothing Like the Sun” của Sting ra đời 29 năm trước. Nghe mãi cho đến bây giờ, và qua năm tháng ý nghĩa của nó càng chồng chất thêm lên một thế giới tan vỡ,  lên tất cả những vô lý của bạo lực, của căm thù, của chiến tranh, của khủng bố, của giận dữ, của sự tàn nhẫn giữa người và người dưới bất cứ hình thức nào, qua hành động hay lời nói.

Tôi khâm phục tài viết nhạc đầy chất thơ  của Sting, bài nào cũng thâm sâu, nhưng Fragile là bài hát tôi không ngừng thấm thía với lời kêu gọi tình người của nó … nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are… những câu cào xé nhân tâm thức tỉnh cho con người.

Tống Mai
Oct 2, 2017

 

Fragile
Artist: Sting
www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY

 

 

Sting. Photograph from album Nothing Like the Sun. Photo: TongMai
Sting. Photograph from album Nothing Like the Sun. Photo: TongMai

 

If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the color of the evening sun
Tomorrow’s rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay

Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime’s argument
That nothing comes from violence and nothing ever could

For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall
Like tears from a star
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are
How fragile we are

On and on the rain will fall
Like tears from a star
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are
How fragile we are
How fragile we are
How fragile we are

 

 

 

2 thoughts on “Nothing comes from violence and nothing ever could … – Tống Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *