Sombre dimanche – Chủ Nhật Buồn – Tống Mai

Jan 17, 2016

Cám ơn bạn tôi đã âm thanh bản nhạc này cho tôi.

Chỉ để thắp lên kỷ niệm của một thời mới lớn từng say mê bản nhạc có cùng âm hưởng với một “lời buồn thánh” cô liêu và bơ vơ. Bản nhạc có sức quyến rủ không chỉ vì sự cô liêu mà chính sự nối liền giữa bài hát với một thời đen tối Đức Quốc Xã ở Budapest đã làm chú ý. Người Do Thái viết bản nhạc, Seress Rezső, nhờ bản nhạc đã thoát chết trong một trại tập trung.

Cám ơn một người bạn nữa của tôi đã làm nên video rất đổi hiu quạnh này.

Nhắc cho ai biết cuối đời có một người yêu không thôi
Ru ơi ru … hời.

Tống Mai

 

SOMBRE DIMANCHE
Nhạc: Rezső Seress,
Lời: László Jávor
Tiếng hát: Tống Mai

Âm thanh: Nguyễn Văn Đổng
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=w62GiHhmhzQ

Tống Mai - Hồn lau nẻo bến bờ pp

Sombre dimanche…
Les bras tout chargés de fleurs
Je suis entré dans notre chambre le coeur las
Car je savais déjà que tu ne viendrais pas
Et j’ai chanté des mots d’amour et de douleur
Je suis resté tout seul et j’ai pleuré tout bas
En écoutant hurler la plainte des frimas …
Sombre dimanche…

Je mourrai un dimanche où j’aurai trop souffert
Alors tu reviendras, mais je serai parti
Des cierges brûleront comme un ardent espoir
Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts
N’aie pas peur, mon amour, s’ils ne peuvent te voir
Ils te diront que je t’aimais plus que ma vie
Sombre dimanche.

Szomorú Vasárnap száz fehér virággal,
Vártalak, kedvesem, templomi imával,
Álmokat kergető vasárnap délelőtt,
Bánatom hintaja nélküled visszajött.

Azóta szomorú mindig a vasárnap,
Könny csak az italom, kenyerem a bánat…
Szomorú vasárnap.

Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el;
Pap is lesz, koporsó, ravatal, gyászlepel,
Akkor is virág vár, virág és – koporsó,
Virágos fák alatt utam az utolsó.

Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak,
Ne félj a szememtől, holtan is áldalak…
Utolsó vasárnap.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *