Ta chọn đáy giếng, vì bóng tối bên dưới thắng bóng tối ở trên kia – Far From the Madding Crowd

Jan 7, 2017 (TM)

So the wise choose the bottom of the well,
For the darkness down there beats
The darkness up here.
(Rumi – Solitude)

Ta chọn đáy giếng, vì bóng tối bên dưới thắng bóng tối ở trên kia.

Tống Mai
Jan 7, 2017

 

Far From the Madding Crowd
Thomas Hardy

To persons standing alone on a hill during a clear midnight such as this, the roll of the world eastward is almost a palpable movement. To enjoy the epic form of that gratification it is necessary to stand on a hill at a small hour of the night, and, having first expanded with a sense of difference from the mass of civilized mankind, who are diregardful of all such proceedings at this time, long and quietly watch your stately progress through the stars.

Đứng một mình trên một ngọn đồi trong một đêm trong thanh như thế này để có thể chạm tay vào dòng chảy về phía Đông của thế giới thì cảm giác rực rỡ đó chỉ có thể đạt được trong một giờ khuya khoắc. Cảm giác ngập tràn khi được tách biệt khỏi khối văn minh nhân loại bên dưới sẽ kéo dài sự vận hành uy nghiêm này thật lâu và thật lặng lẽ qua những vì sao.

www.youtube.com/watch?v=WCm1XNVD_0c

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *