Amour – Chim liền cánh, cây liền cành

Ám ảnh mãi bởi câu chuyện “Amour” của Guy de Maupassant từ thời trung học nên tháng Hai vừa rồi khi về Vietnam được một người bạn tặng cho cuốn “Chuyện Trò” của Cao Huy Thuần thì lấy làm ngạc

Read More Amour – Chim liền cánh, cây liền cành