Một Chỗ Ngồi Trên Góc Chiếu

Dec 31, 2015 Tôi rất thương bài thơ “Nhập Lưu” này của thầy Nhất Hạnh, cũng vì thích hình ảnh một ông thầy tu ngồi trên góc chiếu của mình, yên lặng, tỉnh tâm và vững chải. Lặng lẽ trở

Read More Một Chỗ Ngồi Trên Góc Chiếu