Trí tuệ tỉnh giác và sự bình an tâm hồn – Phùng Khánh Thích Nữ Trí Hải

Oct 8, 2016 (TM)   Dưới đây là một đoạn trích ra từ một bức thư của Thích Nữ Trí Hải (Phùng Khánh) viết cho học trò của mình, Quỳnh Chi, ngày 14 tháng Mười năm 1992. Cám ơn Quỳnh

Read More Trí tuệ tỉnh giác và sự bình an tâm hồn – Phùng Khánh Thích Nữ Trí Hải

Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu

June 16, 2016 (TM)   Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu Thái Kim Lan Bài viết ngắn này chỉ là một phác thảo gợi ý về sự

Read More Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu