The Windmills of Your Mind – Và thế giới tựa như một quả táo xoay lặng lẽ trong không

Aug 27, 2017 Như một vòng tròn trong một xoáy ốc, hay một bánh xe trong bánh xe Miệt mài xoay không mở đầu hay chấm dứt Như một quả tuyết lăn trầm xuống núi, hay bóng bay ngày hội

Read More The Windmills of Your Mind – Và thế giới tựa như một quả táo xoay lặng lẽ trong không