The Color of paradise, you are both seen and unseen …

Sept 10, 2016 (TM)

In the name of God
The color of paradise
You are both seen and unseen
Only Thee I want …
Only Thy name I call

Một đoạn mở đầu trong phim “The Color of Paradise” ám ảnh mãi .  Hình ảnh của đứa bé mù sờ soạng trong lá khô để tìm con chim họa mi nhỏ bị rơi khỏi tổ để đưa nó về lại tổ của nó trên cây là một cảnh không quên được. Nó gói hết tất cả từ tâm của một đứa bé bị người thân bỏ rơi vì sự mù lòa của mình

Tống Mai – Virginia, Sept 10, 2016

The Color of Paradise – Đứa bé và con chim họa mi
www.youtube.com/watch?v=khBykHu-bZk

 

tongmai-2016-con-chim-tron-tuyet2-p

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *