Tìm nhau trong thống khổ … gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông

March 9, 2017 (TM)

“Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái … gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.”
… thế giới quanh tôi … những mảnh nhỏ yêu dấu,  một hoàng hôn trên tháp cổ, một bình minh sau khung cửa, một con đường làng trong nắng, những khuôn mặt hiền của những chú tiểu khất thực mỗi sáng … là nhân tình đầy bát ái, là những hồi chuông.

Tống Mai
Myanmar, Bagan – Feb 25, 2017

 

Tìm Nhau
Phạm Duy – Thái Thanh
Photography: Tống Mai
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=-1q-HEeRxWU

 

Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.

Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.

Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.

Tìm nhau trong bom lửa
Tìm nhau trong mưa bão
Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
Tìm nhau trong thống khổ
Tìm nghe câu than thở
Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.

Tìm đâu môi em đỏ
Tìm đâu mây trong mắt
Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó
Tìm xem trong kinh sử
Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu.

Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.

 

 

One thought on “Tìm nhau trong thống khổ … gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông

  1. Ta gọi thời gian sau cánh cửa
    Nỗi mừng giàn giụa mắt ai sâu
    Ta nghe như máu ân tình chảy.
    Tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau.
    (Tô Thùy Yên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *