Tôi thức đêm nhặt từng chiếc lá rụng – Tống Mai

Nov 30, 2016 (TM)

Tôi thức đêm nhặt những chiếc lá rụng
Từng chiếc một
Đó là những mảnh nhỏ yêu dấu.
Đó là mùa thu.
Đó là một giấc mơ.

Tống Mai
Virginia, Nov 30, 2016

 

Nocturne in C Sharp Minor
Chopin
Joshua Bell

www.youtube.com/watch?v=Vt4At4BTR_4

 

mai-2016-autumn-leaves-1a-ph1a

mai-2016-autumn-leaves-1b1-ph

mai-2016-autumn-leaves-1f-p1

mai-2016-autumn-leaves-1d1-ph

mai-2016-autumn-leaves-1e-p

 

mai-bxl-thu

mai-mua-thu-dcp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *